Bergen op Zoom, Schoorsteen Nedalco

In Nederland zijn sinds ca. 1860 ruim 10.000 ronde fabrieksschoorstenen gebouwd. Van al deze schoorstenen zijn er in Nederland nog slechts een paar honderd over.

De schoorsteen van Nedalco, vh de Zuid Nederlandse spiritusfabriek, is het hoogste bouwwerk in de omgeving, een landmark in de skyline van Bergen op Zoom. De ‘spiritus’ is zowel historisch, als door zijn onmiskenbare geur, nauw verbonden met Bergen op Zoom.

 

Het Nedalco-complex wordt gesloopt om plaats te maken voor een herontwikkeling van het westelijk stadsdeel.

De schoorsteen van Nedalco is opgebouwd uit rode radiaalsteen en heeft aan de voet buiten een diameter van 5,62 m. en een binnen 2,60 m. De schacht loopt tot de kop strak naar boven.

Deze schoorsteen is gebouwd door de Limburgse firma Canoy Herfkens uit Venlo in het jaar 1938 en had oorspronkelijk een uitzonderlijke hoogte van 75 meter. Uit veiligheidsoverwegingen is recent de top verwijderd en bedraagt de hoogte nog 63 meter.

Op 12 februari 2010 richtten BOEi en Monumenten Beheer Brabant samen de Stichting Schoorsteen Nedalco op en kochten de schoorsteen voor een symbolisch bedrag van Nedalco.

Dankzij subsidies van de provincie Noord-Brabant, de gemeente Bergen op Zoom en een laagrentende lening van het Nationaal Restauratiefonds is het mogelijk geworden de schoorsteen te restaureren. Belangrijk is dat de schoorsteen is teruggebracht naar de oorspronkelijke hoogte.

 

Bergen op Zoom, Schoorsteen Nedalco
Bergen op Zoom, Schoorsteen Nedalco
Bergen op Zoom, Schoorsteen Nedalco
Bergen op Zoom