Monumenten Beheer Brabant

Monumenten Beheer Brabant houdt zich bezig met het beheren van cultureel erfgoed in Brabant. Voor alle aangekochte monumenten is naar een rendabele herbestemming gezocht die past bij het monument en de omgeving, en die bijdraagt aan het behoud en versterking van de kwaliteit en belevingswaarde van het historische stads- of dorpsbeeld.

 

 

 

Missie

Monumenten Beheer Brabant draagt professioneel en risicodragend bij aan het behoud van het Brabantse culturele erfgoed door monumenten te verwerven, te restaureren en verantwoord te herbestemmen.

Monumenten Fonds Brabant

 

 

aandeelhouder Monumenten Fonds Brabant

ERfgoedlab Brabant

Een monument herbestemmen, hoe doe je dat? Wie heeft de juiste informatie? Wat zijn de voorwaarden?

ErfgoedLAB Brabant, een initiatief van Monumenten Beheer Brabant, is een onafhankelijk en kosteloos informatieloket dat bij herbestemmingsvragen de weg wijst. Kijk voor meer informatie op de website van ErfgoedLAB Brabant.

 

Iedereen kan aandeelhouder worden

Het kapitaal dat Monumenten Beheer Brabant nodig heeft voor haar activiteiten, wordt bijeengebracht door aandeelhouders en aangevuld met bankleningen. Rendement wordt aangewend voor nieuwe activiteiten en dividenduitkeringen. Om meer monumenten te reanimeren, is meer kapitaal noodzakelijk. Gaat ons erfgoed u ook aan het hart en wilt u daarvan mede-eigenaar zijn? Investeer dan in Brabant en wordt aandeelhouder. Neem contact met ons op. Tal van publieke en private partijen gingen u voor.

Voor uitgebreide informatie zie  Aandeelhouders.

 

 

monumenten in beeld

Lees meer over de monumenten van Monumenten Beheer Brabant en bekijk de foto's.

Bekijk