Vught, Kasteel Maurick - Maurick 3

Kasteel Maurick, Vught

Rijksmonument (nummer 38161). Op 2 juli 2007 werd Monumenten Fonds Brabant eigenaar van een van de meest karakteristieke gebouwen van Noord-Brabant. Waar Kasteel Maurick nu staat bevond zich voor 1200 een ‘bergh’, een verhoogd eiland geheel omgeven door water en gelegen tegenover de haven van Vught, dat tot de stichting van de stad ’s-Hertogenbosch rond 1200 één van de belangrijkste handelsplaatsen van het noordelijke Brabant was.

 

De heren van Vught bouwden er een huis met hout uit de bossen rond het eiland. Pas na 1300 is er sprake van een ‘bergh, daer een huys op staet’. Het waren Jan Liescap en zijn zoon Gijsbrecht die rond 1355 begonnen met de bouw van een stenen toren en een woning. Jonker Aert Heym is de bekendste bewoner van Kasteel Maurick. Schepen, hoofdschout en later legeraanvoerder van de Bossche en Meierijse militie in de strijd tegen de Geldersen.

Kasteel Maurick maakt deel uit van Landgoed Maurick dat voor publiek toegankelijk is. De eigenaren van de omringende percelen zijn de familie Van Rijckevorsel en de familie Van Lanschot die als laatste het kasteel bewoonde. Kasteel Maurick geniet grote bekendheid als restaurant, trouw- en vergaderlocatie. In het imposante kasteel zijn verschillende sfeervolle ruimten, elk met een eigen karakter en geschikt voor uiteenlopende groepsgrootten.  

Meer informatie over restaurant Kasteel-Maurick.

Kasteel Maurick, Vught
Kasteel Maurick, Vught
Kasteel Maurick, Vught