Aandeelhouders

  • Provincie Noord-Brabant
  • Gemeente Roosendaal
  • Gemeente Meijerijstad
  • Gemeente Tilburg
  • CZ Groep

 

Participeren 

Privaat, publiek, onderneming of particulier, U kunt particperen middels aandelen (op naam) of certificaten van aandelen in NV Monumenten Beheer Brabant (MBB). Alle financiële middelen worden ingezet om monumenten te kopen, te restaureren, te herontwikkelen en te exploiteren. Investeren in herontwikkeling van monumenten is maatschappelijk verantwoord. Er wordt alleen tot aankoop overgegaan bij een rendabele exploitatie. Stelt u het zich eens voor: mede-eigenaar van alle monumenten die MBB bezit en nog gaat aankopen!

Mogelijkheden 

Jaarlijks wordt er door (ABAB Accountants) een controlerende accountantsverklaring afgegeven. 

RENDEMENT 

Aandelen en certificaten geven een dividend van ten hoogste 5%.  Maar zelfs zonder rendement is er uw maatschappelijke bonus; u hebt een bijdrage geleverd aan het behoud van monumenten. Instandhouding is duurzaam en geldt als maatschappelijk verantwoord ondernemen. Uw naam wordt vermeld in publicaties, op onze website en bij contacten in Noord-Brabant en daarbuiten.

Zeggenschap

Ieder aandeel heeft één stem in de aandeelhoudersvergadering.

Waarde van de aandelen

De waarde van de aandelen en certificaten zal jaarlijks door de accountant worden vastgesteld. 

INTERESSE?

Bent u geïnteresseerd, of wilt u nadere informatie, neemt dan contact op met ons kantoor via:
0411 - 60 42 24 of info@monumentenbeheerbrabant.nl