Nieuwe naam MFB

Monumenten Fonds Brabant heeft een nieuwe naam en heet voortaan Monumenten Beheer Brabant (MBB). Het vertrouwde logo van MFB is hiervoor iets aangepast maar is nog altijd goed te herkennen.