Kwartiermaker MFB

Monumenten Fonds Brabant heeft er per 1 november 2017 een geheel nieuwe rol bijgekregen. De provincie Noord-Brabant heeft MFB namelijk gevraagd om het voortouw te nemen in het stimuleren van beweging rond monumenten. Onder beweging stimuleren wordt verstaan: erfgoed initiatieven uit de samenleving verder brengen met als doel samen met diverse partners te komen tot concrete samenwerking, netwerken en projecten. In dat kader is René Hanssen aangetrokken die als kwartiermaker de rol van katalysator, stimulator en verbinder vorm en inhoud moet gaan geven.