BOEi Directeur/Bestuurder van MFB


Het Monumenten Fonds Brabant heeft de afgelopen jaren te maken gehad met de gevolgen van de crisis. Teneinde zeker te stellen dat het Fonds ook in de toekomst haar doelstellingen kan blijven realiseren hebben de aandeelhouders besloten om enkele ingrijpende wijzigingen door te voeren. 
Zo is de aandeelhoudersstructuur alsmede de bezetting van de Raad van Commissarissen gewijzigd.
Per 1 september is het management van Monumenten Fonds Brabant  uitbesteed aan BOEi. BOEi is een landelijk werkende organisatie op het gebied van het herbestemmen en exploiteren van cultureel erfgoed. Met de betrokkenheid van BOEi wordt de kennis en kunde aan het Monumenten Fonds Brabant toegevoegd die nodig is voor een mooie toekomst van het Fonds. Daarnaast kan BOEi de gewenste continuïteit geven aan de werkorganisatie van het Fonds. Voor nadere informatie zie www.boei.nl

Zowel formeel als feitelijk verandert er voor bijvoorbeeld de huurders van het Monumentenfonds niets. Onze contact gegevens blijven hetzelfde.  Voor vragen inzake de huuradministratie kunt u contact opnemen met BOEi.