Monumenten Beheer Brabant

Monumenten Beheer Brabant houdt zich bezig met het beheren, restaureren en herbestemmen van monumenten teneinde het cultureel erfgoed in Brabant in stand te houden. Voor alle aangekochte monumenten wordt een rendabele herbestemming gezocht die past bij het monument en de omgeving en die bijdraagt aan het behoud en versterking van de kwaliteit en belevingswaarde van het historische stads- of dorpsbeeld.

Laatste nieuws

Nieuwe naam MFB

Monumenten Fonds Brabant heeft een nieuwe naam en heet voortaan Monumenten Beheer Brabant (MBB). Het vertrouwde logo van MFB is hiervoor...

Lees meer

 

Missie

Monumenten Beheer Brabant draagt professioneel en risicodragend bij aan het behoud van het Brabantse culturele erfgoed door monumenten te verwerven, te restaureren en verantwoord te herbestemmen.

Monumenten Fonds Brabant

 

 

aandeelhouder Monumenten Fonds Brabant

U en Monumenten beheer Brabant

Hoewel Monumenten Beheer Brabant voelhorens heeft in de gehele provincie, zijn er altijd objecten die aan onze aandacht dreigen te ontsnappen. Uw suggesties zijn daarom van harte welkom. Is er in uw woonplaats een bedreigd monument of waardevol pand? Laat het ons weten! Samen met u of uw organisatie kan Monumenten Beheer Brabant bekijken of er voor het monument een rendabele (her)bestemming kan worden gevonden. Alleen daardoor is het behoud gewaarborgd en zullen de daaraan verbonden verhalen niet verloren gaan.

Iedereen kan aandeelhouder worden

Het kapitaal dat Monumenten Beheer Brabant nodig heeft voor haar activiteiten, wordt bijeengebracht door aandeelhouders en aangevuld met bankleningen. Rendement wordt aangewend voor nieuwe activiteiten en dividenduitkeringen. Om meer monumenten te reanimeren, is meer kapitaal noodzakelijk. Gaat ons erfgoed u ook aan het hart en wilt u daarvan mede-eigenaar zijn? Investeer dan in Brabant en wordt aandeelhouder. Neem contact met ons op. Tal van publieke en private partijen gingen u voor.

Voor uitgebreide informatie zie  Aandeelhouders.

 

 

monumenten in beeld

Lees meer over de monumenten van Monumenten Beheer Brabant en bekijk de foto's.

Bekijk